Aktuální nabídka

Problémové situace při poskytování terénních služeb

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová
Datum konání: 
17. září 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí charakterizovat a analyzovat často se vyskytující problémové situace a nalézat jejich nejvhodnější řešení s ohledem na klienty i na vlastní fyzické a psychické zdraví.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0878-PC/SP/VP/PP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1932

Pravidla šetrné sebeochrany a restriktivní opatření v sociálních službách

Lektor/Lektorka: 
Bc Jiří Šmahlík - místopředseda Asociace průvodců v problematice rizikového chování
Datum konání: 
18. září 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí předcházet rizikovým situacím, osvojí si pravidla bezpečnosti práce a seznámí s možnostmi použití restriktivních opatření v souladu se zákonem.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0877-PC/SP/VP/PP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1940

Pohybové aktivity ve stáří

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá
Datum konání: 
24. září 2019
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí jak pomocí vhodných pohybových aktivit přispět ke zkvalitnění života seniorů.

Školení je akreditováno u MPSV 2016/0354-PC/SP/PP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1933

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních – odbornost 913 pro rok 2019

Lektor/Lektorka: 
Bc. Iva Boháčová, DiS. lektor APSS ČR, Markéta Horesh, metodik vykazování
Datum konání: 
26. září 2019
Místo konání: 
SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice
Cena: 
1490 Kč za osobu

Změny pro rok 2019!

Školení je určeno pro vedoucí a všeobecné sestry pověřené vykazováním odb. 913, pracovníky odpovědné za vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče (ředitelé, ekonomové)

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a seznámí se s možnými riziky a jejich eliminací. Naučí se správně vést dokumentaci dle platných zákonných norem. Pozornost bude věnována i vedení ošetřovatelské dokumentace a samotné dokumentace klienta.
Účastníci obdrží textové materiály včetně tabulek s úhradami.

Školení je garantováno u ČAS pro všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníky.

Zde klikněte pro přihlášení  

Číslo akce: 
1941

Příprava na inspekci v sociálních službách a opatření po inspekci

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
2. října 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí, na co se zaměřuje inspekce u jednotlivých standardů, jak se na inspekci dobře připravit a jak postupovat po inspekci.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2017/0287-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1934

Pohybové aktivity ve stáří

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá
Datum konání: 
15. října 2019
Místo konání: 
AIVD, Karlovo náměstí 14, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí jak pomocí vhodných pohybových aktivit přispět ke zkvalitnění života seniorů.

Školení je akreditováno u MPSV pod č. 2016/0354-PC/SP/PP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1935

Efektivní řízení času aneb není čas ztrácet čas

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc., trenér a konzultant managementu
Datum konání: 
29. října 2019
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si osvojí postupy jak dostat čas pod kontrolu a budou schopni si připravit svůj akční plán seberozvoje.

Školení je akreditováno u MPSV 2016/0974-PC/SP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1937

Role klíčového pracovníka v sociálních službách

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
31. října 2019
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát kompetence a roli klíčového pracovníka; porozumí provázanosti jednotlivých pojmů a souvislostí zejména se standardem kvality č. 5 – individuální plánování.

Akreditace u MPSV A2018/0528-SP/PC/VP. Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1936

Efektivní řízení času aneb není čas ztrácet čas

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, trenér a konzultant managementu
Datum konání: 
14. listopadu 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si osvojí postupy jak dostat čas pod kontrolu a budou schopni si připravit svůj akční plán seberozvoje.

Školení je akreditováno u MPSV 2016/0974-PC/SP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1938

Psychohygiena při práci s lidmi

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová
Datum konání: 
26. listopadu 2019
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1540 Kč za osobu

Cíl:Účastníci pochopí důležitost psychohygieny při práci s lidmi a naučí se využívat techniky psychohygieny podle osobního stylu.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/0419-SP/PC/PP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1939