Aktuální nabídka

Aktivizační techniky pro seniory

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá, ergoterapeutka a vedoucí denního stacionáře
Datum konání: 
4. června 2019
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490Kč za osobu

Cíl: Účastníci si zlepší znalosti ohledně změn a potřeb lidí v seniorském věku a zvládnou praktické použití některých aktivizačních technik pro seniory.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0355-PC/SP/PP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1908

GDPR a terénní pečovatelská služba

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Eva Cupáková, Kancelář pověřenců pro ochranu osobních údajů
Datum konání: 
6. června 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Školení je určeno vedoucím pracovníkům zodpovědným za vedení dokumentace i pečovatelkám pohybujícím se v terénu.

Cíl: Účastníci se budou orientovat v zákonných povinostech vztahujícím se k implementaci problematiky GDPR do konkrétní situace terénní pečovatelské služby. Pozornost bude věnována jak ukázkám vedení dokumentace i praktickým otázkám vznikajícím v kontaktu s klienty v terénu.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1917

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních - odbornost 913 pro rok 2018

Lektor/Lektorka: 
Bc. Iva Boháčová, DiS., Markéta Horesh
Datum konání: 
21. června 2019
Místo konání: 
Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 27, Olomouc
Cena: 
1490 Kč za osobu

Změny pro rok 2019!

Školení je určeno pro vedoucí a všeobecné sestry pověřené vykazováním odb. 913, pracovníky odpovědné za vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče (ředitelé, ekonomové)

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a seznámí se s možnými riziky a jejich eliminací. Naučí se správně vést dokumentaci dle platných zákonných norem. Pozornost bude věnována i vedení ošetřovatelské dokumentace a samotné dokumentace klienta.

Účastníci obdrží textové materiály včetně tabulek s úhradami.

Školení je akreditováno u ČAS.

Zde klikněte pro přihlášení

Číslo akce: 
1922