Jump to Navigation

Aktuální nabídka

Komunikace se seniory

Lektor/Lektorka: 
Bc. Alena Reitmayerová, speciální pedagožka
Datum konání: 
19. února 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci pochopí specifika komunikace se seniory, naučí se je respektovat. Osvojí si způsoby komunikace, které přirozeným způsobem podporují samostatnost,a aktivitu a důstojnost seniorů.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2018/0631-SP/PC/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1906

Hodnocení pracovníků – vedení hodnotícího pohovoru

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc., konzultant v managementu
Datum konání: 
26. února 2019
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí připravit hodnotící pohovor s podřízenými tak, aby hodnocení přispívalo k jejich motivaci.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0757-PC/SP/VP.

Počet účastníků ve skupině: max. 16 osob.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1907

Záznamy o zpracování osobních údajů podle GDPR – jak na to?

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Eva Cupáková, Kancelář pověřenců pro ochranu osobních údajů
Datum konání: 
28. února 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se budou orientovat v zákonných povinostech při vedení dokumentace a zpracování osobních údajů, pozornost bude věnována praktickým ukázkám tvorby záznamů u konkrétních případů a konzultacím k již vytvořeným záznamům.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1920

Aktivizační techniky pro seniory

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá, ergoterapeutka a vedoucí denního stacionáře
Datum konání: 
5. března 2019
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490Kč za osobu

Cíl: Účastníci si zlepší znalosti ohledně změn a potřeb lidí v seniorském věku a zvládnou praktické použití některých aktivizačních technik pro seniory.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0355-PC/SP/PP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1908

Standardy kvality v sociálních službách - zavádění, smysl a cíl

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
6. března 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci pochopí standardy jako účinný nástroj k zajištění kvality soc. služeb; poznají smysl a provázanost SQ; osvojí si postupy vedoucí k jejich naplnění.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2018/0077-SP/PC/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1909

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních – odbornost 913 pro rok 2019

Lektor/Lektorka: 
Bc. Iva Boháčová, DiS. lektor APSS ČR, Markéta Horesh, metodik vykazování
Datum konání: 
8. března 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Změny pro rok 2019!

Školení je určeno pro vedoucí a všeobecné sestry pověřené vykazováním odb. 913, pracovníky odpovědné za vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče (ředitelé, ekonomové)

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a seznámí se s možnými riziky a jejich eliminací. Naučí se správně vést dokumentaci dle platných zákonných norem. Pozornost bude věnována i vedení ošetřovatelské dokumentace a samotné dokumentace klienta.

Zde klikněte pro přihlášení  

Číslo akce: 
1925

Hodnocení pracovníků – hodnotící pohovor

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, konzultant a trenér managementu
Datum konání: 
12. března 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí připravit hodnotící pohovor s podřízenými tak, aby hodnocení přispívalo k jejich motivaci.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0757-PC/SP/VP.

Počet účastníků ve skupině: max. 16 osob.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1910

Ochrana práv osob v kontextu sociálních služeb

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jana Kincová Křížková
Datum konání: 
15. března 2019
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí identifikovat situace, ve kterých může dojít k porušení práv osob a tyto situace řešit.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0027-PC_/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1911

Hodnocení pracovníků – vedení hodnotícího pohovoru

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, konzultant a trenér managementu
Datum konání: 
19. března 2019
Místo konání: 
Vědecko-technický park UP v Olomouci, Šlechtitelů 21
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí připravit hodnotící pohovor s podřízenými tak, aby hodnocení přispívalo k jejich motivaci.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0757-PC/SP/VP.

Počet účastníků ve skupině: max. 16 osob.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1913

Záznamy o zpracování osobních údajů podle GDPR – jak na to?

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Eva Cupáková, Kancelář pověřenců pro ochranu osobních údajů
Datum konání: 
21. března 2019
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se budou orientovat v zákonných povinostech při vedení dokumentace a zpracování osobních údajů, pozornost bude věnována praktickým ukázkám tvorby záznamů u konkrétních případů a konzultacím k již vytvořeným záznamům.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1921

Využití pozitivní psychologie v pomáhajících profesích

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová
Datum konání: 
1. dubna 2019
Místo konání: 
AIVD, Karlovo náměstí 14, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si ujasní v čem spočívá pozitivní psychologie a jak ji s úspěchem využít v pomáhajících profesích.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0331-PC/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1914

Komunikace s lidmi s demencí

Lektor/Lektorka: 
Pavla Hýblová, zakládající členka České alzheimerovské společnosti
Datum konání: 
3. dubna 2019
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se seznámí s projevy a prožitky člověka trpícího demencí a budou schopni odlišit správné a chybné strategie přístupu. Účastníci získají repertoár nových, účelných technik vedoucích k lepšímu kontaktu a komunikaci s těmito lidmi a tím i snížení frustrace vyplývající ze vzájemného kontaktu.

Školení je garantováno u ČAS pro všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníky.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1915

Vykazování domácí zdravotní péče – odbornost 925

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Brožková, ředitelka organizace poskytující komplexní domácí péči
Datum konání: 
8. dubna 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a jak správně vést dokumentaci. Seznámí se s možnými riziky.

Školení je garantováno u ČAS pro všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníky.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1926

Prevence a řešení nezdravých jevů v pracovních týmech - šikana

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc.
Datum konání: 
9. dubna 2019
Místo konání: 
Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 27, Olomouc
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou umět rozpoznat projevy šikany na pracovišti, pochopí příčiny těchto jevů a naučí se jak se šikaně bránit a co lze udělat pro ozdravění vztahů na pracovišti, zejména z pozice vedoucího týmu.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0537-PC/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1916

Komunikace s lidmi s demencí

Lektor/Lektorka: 
Pavla Hýblová, zakládající členka České alzheimerovské společnosti
Datum konání: 
17. dubna 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se seznámí s projevy a prožitky člověka trpícího demencí a budou schopni odlišit správné a chybné strategie přístupu. Účastníci získají repertoár nových, účelných technik vedoucích k lepšímu kontaktu a komunikaci s těmito lidmi a tím i snížení frustrace vyplývající ze vzájemného kontaktu.

Školení je garantováno u ČAS pro všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníky.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1917

Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
30. dubna 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát postupy při naplňování standardů kvality v pečovatelské službě a budou se dobře orientovat v pravidlech účtování úkonů. Seznámí se dobrou praxí a s připravovanými novinkami a změnami.

Školení je akreditováno u MPSV č A2018/0077-SP/PC/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1918

Jak se domluvit s klientem

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem
Datum konání: 
21. května 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Seminář naučí účastníky rozlišovat mezi přebíráním kontroly nad klientem a nabízením spolupráce (pomoci) klientovi v systemickém duchu. Nabídne účastníkům jiný pohled na práci s klientem, který bude respektující pro obě strany a přivede je k většímu sebevědomí z profesionálně odváděné práce a rovněž jim jejich práci velmi usnadní. Díky tomuto způsobu práce a jinému přemýšlení o problému se účastníci naučí s problémem zacházet tak, aby pro ně bylo v jejich profesi co nejméně situací problémových. Kurz je dále zaměřen na takové vedení rozhovoru a používání takových otázek, které účastníkům umožní dostat se efektivně k požadovanému cíli, lépe rozpoznat potřeby klientů a jejich skutečná přání a osobní cíle. Seminář naučí rovněž účastníky vnímat jak hranice profesionální, tak osobní, a tím být užitečnější pro klienty a lépe chránit sami sebe před syndromem vyhoření.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2018/0475-SP/PC.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1919


by Dr. Radut