Jump to Navigation

Aktuální nabídka

Záznamy o zpracování osobních údajů podle GDPR – jak na to?

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Eva Cupáková, Kancelář pověřenců pro ochranu osobních údajů
Datum konání: 
21. března 2019
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se budou orientovat v zákonných povinostech při vedení dokumentace a zpracování osobních údajů, pozornost bude věnována praktickým ukázkám tvorby záznamů u konkrétních případů a konzultacím k již vytvořeným záznamům.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1921

Využití pozitivní psychologie v pomáhajících profesích

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová
Datum konání: 
1. dubna 2019
Místo konání: 
AIVD, Karlovo náměstí 14, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si ujasní v čem spočívá pozitivní psychologie a jak ji s úspěchem využít v pomáhajících profesích.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0331-PC/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1914

Komunikace s lidmi s demencí

Lektor/Lektorka: 
Pavla Hýblová, zakládající členka České alzheimerovské společnosti
Datum konání: 
3. dubna 2019
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se seznámí s projevy a prožitky člověka trpícího demencí a budou schopni odlišit správné a chybné strategie přístupu. Účastníci získají repertoár nových, účelných technik vedoucích k lepšímu kontaktu a komunikaci s těmito lidmi a tím i snížení frustrace vyplývající ze vzájemného kontaktu.

Školení je garantováno u ČAS pro všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníky.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1915

Vykazování domácí zdravotní péče – odbornost 925

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Brožková, ředitelka organizace poskytující komplexní domácí péči
Datum konání: 
8. dubna 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a jak správně vést dokumentaci. Seznámí se s možnými riziky.

Školení je garantováno u ČAS pro všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníky.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1926

Prevence a řešení nezdravých jevů v pracovních týmech - šikana

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc.
Datum konání: 
9. dubna 2019
Místo konání: 
Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 27, Olomouc
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou umět rozpoznat projevy šikany na pracovišti, pochopí příčiny těchto jevů a naučí se jak se šikaně bránit a co lze udělat pro ozdravění vztahů na pracovišti, zejména z pozice vedoucího týmu.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0537-PC/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1916

Syndrom vyhoření a jeho prevence

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Kamila Hronová
Datum konání: 
25. dubna 2019
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí jak se lépe bránit pocitům vyhoření či vyprahlosti a tím zkvalitnit svůj osobní život i profesní výkon.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2018/0340-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1923

Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
30. dubna 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát postupy při naplňování standardů kvality v pečovatelské službě a budou se dobře orientovat v pravidlech účtování úkonů. Seznámí se dobrou praxí a s připravovanými novinkami a změnami.

Školení je akreditováno u MPSV č A2018/0077-SP/PC/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1918

Vykazování domácí zdravotní péče – odbornost 925

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Brožková, ředitelka organizace poskytující komplexní domácí péči
Datum konání: 
7. května 2019
Místo konání: 
SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a jak správně vést dokumentaci. Seznámí se s možnými riziky.

Školení je garantováno u ČAS pro všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníky.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1927

Problémové situace při poskytování terénních služeb

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová
Datum konání: 
10. května 2019
Místo konání: 
Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 21, Olomouc
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí charakterizovat a analyzovat často se vyskytující problémové situace a nalézat jejich nejvhodnější řešení s ohledem na klienty i na vlastní fyzické a psychické zdraví.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0878-PC/SP/VP/PP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1924

Příprava na inspekci resp. audit kvality sociálních služeb

Lektor/Lektorka: 
Ing. et Bc. Jan Sembdner
Datum konání: 
15. května 2019
Místo konání: 
Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 21, Olomouc
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí, na co se zaměřuje inspekce u jednotlivých standardů, jak se na inspekci resp. audit dobře připravit a jak postupovat při odstraňování nedostatků.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2017/0287-SP/PC/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1928

Jak se domluvit s klientem

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem
Datum konání: 
21. května 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Seminář naučí účastníky rozlišovat mezi přebíráním kontroly nad klientem a nabízením spolupráce (pomoci) klientovi v systemickém duchu. Nabídne účastníkům jiný pohled na práci s klientem, který bude respektující pro obě strany a přivede je k většímu sebevědomí z profesionálně odváděné práce a rovněž jim jejich práci velmi usnadní. Díky tomuto způsobu práce a jinému přemýšlení o problému se účastníci naučí s problémem zacházet tak, aby pro ně bylo v jejich profesi co nejméně situací problémových. Kurz je dále zaměřen na takové vedení rozhovoru a používání takových otázek, které účastníkům umožní dostat se efektivně k požadovanému cíli, lépe rozpoznat potřeby klientů a jejich skutečná přání a osobní cíle. Seminář naučí rovněž účastníky vnímat jak hranice profesionální, tak osobní, a tím být užitečnější pro klienty a lépe chránit sami sebe před syndromem vyhoření.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2018/0475-SP/PC.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1919

Dokumentace a smlouvy – základní informace k tvorbě a inspekci SQ 4 a 6

Lektor/Lektorka: 
Ing. Bc. Jan Sembdner
Datum konání: 
23. května 2019
Místo konání: 
AIVD, Karlovo náměstí 14, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou připraveni na inspekci standardů kvality č. 4 a 6, zejména z formálně administrativního hlediska.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2018/0785-SP/PC/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1929

Aktivizační techniky pro seniory

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá, ergoterapeutka a vedoucí denního stacionáře
Datum konání: 
4. června 2019
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490Kč za osobu

Cíl: Účastníci si zlepší znalosti ohledně změn a potřeb lidí v seniorském věku a zvládnou praktické použití některých aktivizačních technik pro seniory.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0355-PC/SP/PP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1908

GDPR a terénnní pečovatelská služba

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Eva Cupáková, Kancelář pověřenců pro ochranu osobních údajů
Datum konání: 
6. června 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Školení je určeno vedoucím pracovníkům zodpovědným za vedení dokumentace i pečovatelkám pohybujícím se v terénu.

Cíl: Účastníci se budou orientovat v zákonných povinostech vztahujícím se k implementaci problematiky GDPR do konkrétní situace terénní pečovatelské služby. Pozornost bude věnována jak ukázkám vedení dokumentace i praktickým otázkám vznikajícím v kontaktu s klienty v terénu.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1917


by Dr. Radut