Jump to Navigation

Aktuální nabídka

Personální a organizační zajištění sociální služby - SQ 9 a 10

Lektor/Lektorka: 
Ing. Bc. Jan Sembdner
Datum konání: 
22. ledna 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1 490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou umět vytvořit organizační strukturu poskytovatele sociální služby a podmínky pro profesní rozvoj zaměstnanců. Budou dobře připraveni na inspekci v oblasti personálních standardů.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0822-SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1901

Asertivita v praxi

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová
Datum konání: 
24. ledna 2019
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si zvýší sebevědomí, uvědomí si svou cenu, budou otevřenější a vyrovnanější a budou mít pozitivnější přístup k sobě i ke svému okolí.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0330-PC/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1902

Management sociálních služeb - úvod do problematiky

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc., konzultant managementu
Datum konání: 
29. ledna 2019
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si ujasní specifické problémy řízení organizace poskytující sociální služby. Pochopí význam jasného definování poslání, vize a cílů organizace. Naučí se některým praktickým způsobům motivování zaměstnanců, budování firemní kultury a image. Identifikují se s takovým stylem řízení, který jim umožní nejlépe využít osobní potenciál.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0058-VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1903

Procedurální standardy v sociálních službách – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
7. února 2019
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou chápat procedurální SQ1-8 jako určující pro to, jak má sociální služba vypadat a jak ji co nejlépe přizpůsobit individuálním potřebám uživatelů, jak chránit jejich práva a jak budovat ochranné mechanizmy.

Školení je akreditováno u MPSV pod č. 2015/0538-PC/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1904

Aktivizační techniky pro seniory

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá, ergoterapeutka a vedoucí denního stacionáře
Datum konání: 
12. února 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si zlepší znalosti ohledně změn a potřeb lidí v seniorském věku a zvládnou praktické použití některých aktivizačních technik pro seniory.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0355-PC/SP/PP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1905

Hodnocení pracovníků – vedení hodnotícího pohovoru

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc., konzultant v managementu
Datum konání: 
26. února 2019
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí připravit hodnotící pohovor s podřízenými tak, aby hodnocení přispívalo k jejich motivaci.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0757-PC/SP/VP.

Počet účastníků ve skupině: max. 16 osob.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1907

Hodnocení pracovníků – hodnotící pohovor

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, konzultant a trenér managementu
Datum konání: 
12. března 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí připravit hodnotící pohovor s podřízenými tak, aby hodnocení přispívalo k jejich motivaci.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0757-PC/SP/VP.

Počet účastníků ve skupině: max. 16 osob.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1910

Ochrana práv osob v kontextu sociálních služeb

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jana Kincová Křížková
Datum konání: 
15. března 2019
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí identifikovat situace, ve kterých může dojít k porušení práv osob a tyto situace řešit.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0027-PC_/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1911

Hodnocení pracovníků – vedení hodnotícího pohovoru

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, konzultant a trenér managementu
Datum konání: 
19. března 2019
Místo konání: 
Vědecko-technický park UP v Olomouci, Šlechtitelů 21
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí připravit hodnotící pohovor s podřízenými tak, aby hodnocení přispívalo k jejich motivaci.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0757-PC/SP/VP.

Počet účastníků ve skupině: max. 16 osob.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1913

Využití pozitivní psychologie v pomáhajících profesích

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová
Datum konání: 
2. dubna 2019
Místo konání: 
AIVD, Karlovo náměstí 14, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si ujasní v čem spočívá pozitivní psychologie a jak ji s úspěchem využít v pomáhajících profesích.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0331-PC/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1914

Komunikace s lidmi s demencí

Lektor/Lektorka: 
Pavla Hýblová, zakládající členka České alzheimerovské společnosti
Datum konání: 
3. dubna 2019
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se seznámí s projevy a prožitky člověka trpícího demencí a budou schopni odlišit správné a chybné strategie přístupu. Účastníci získají repertoár nových, účelných technik vedoucích k lepšímu kontaktu a komunikaci s těmito lidmi a tím i snížení frustrace vyplývající ze vzájemného kontaktu.

Školení je garantováno u ČAS pro všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníky.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1915


by Dr. Radut