Aktuální nabídka

Individuální plánování průběhu sociální služby – zkušenosti a poznatky z praxe

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
3. března 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2 - Vinohrady
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se ujasní, jaké zvolit postupy při individuálním plánování podle různých typů uživatelů.

Cílová skupina: Management, sociální pracovníci a pracovníci v soc. službách.

Akreditace MPSV pod č. A2018/0529-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2007

Cvičení paměti u seniorů

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá, vedoucího denního stacionáře
Datum konání: 
10. března 2020
Místo konání: 
Kancelář AIVD, Karlovo náměstí 14, Praha 2
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si rozšíří znalostí z oblasti kognitivní psychologie a osvojí si dovednosti v oblasti trénování paměti.

Cílová skupina: všichni pracovníci zařízení sociálně péče, kteří pracují se seniory.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0356-PC/SP/PP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2008

Úvod do koučování - vedoucí týmu v sociálních službách v roli kouče

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc., trenér a konzultant managementu
Datum konání: 
17. března 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si vytvoří komplexní pohled na koučování a naučí se efektivně koučovat svůj tým. Koučování umožní motivovat a dále rozvíjet pracovníky a řídit jejich výkonnost. Cílovou kompetencí je prostřednictvím koučovacích rozhovorů zvýšit profesionální schopnosti jednotlivců a tím i výkonnost celého týmu.

Cílová skupina: Vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/1057-SP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2009

Cvičení paměti u seniorů

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá, vedoucího denního stacionáře
Datum konání: 
24. března 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si rozšíří znalostí z oblasti kognitivní psychologie a osvojí si dovednosti v oblasti trénování paměti.

Cílová skupina: všichni pracovníci zařízení sociálně péče, kteří pracují se seniory.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0356-PC/SP/PP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2010

Psychohygiena při práci s lidmi

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová, lektorka a konzultantka
Datum konání: 
31. března 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci pochopí důležitost psychohygieny při práci s lidmi a naučí se využívat techniky psychohygieny podle svého osobního stylu.

Cílová skupina: všichni, kdo pracují s lidmi.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/0419-SP/PC/PP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2016

Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
7. dubna 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát postupy při naplňování standardů kvality v pečovatelské službě a budou se dobře orientovat v pravidlech účtování úkonů. Seznámí se dobrou praxí a s připravovanými novinkami a změnami.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, zejména v terénních službách a v osobní asistenci, management.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2018/0077-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2011

Specifika sociální komunikace se seniory

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová, lektorka a konzultantka
Datum konání: 
22. dubna 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Na kurzu budou probrány změny v seniorském věku včetně panujících mýtů. Účastníci si ujasní, jaká specifika vyžaduje komunikace se seniory včetně seniorů se zdravotním postižením či s demencí a naučí se předcházet nedorozuměním.

Cílová skupina: Všichni pracovníci v sociálních službách.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2018/0631-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2017

Role klíčového pracovníka v sociálních službách

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
28. dubna 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát kompetence a roli klíčového pracovníka; porozumí provázanosti jednotlivých pojmů a souvislostí zejména se standardem kvality č. 5 – individuální plánování.

Cílová skupina: vedoucí pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci i pracovníci v přímé péči.

Školení je akreditováno u MPSV.č. A2018/0528-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2012

Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
11. května 2020
Místo konání: 
Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 21, Olomouc
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát postupy při naplňování standardů kvality v pečovatelské službě a budou se dobře orientovat v pravidlech účtování úkonů. Seznámí se dobrou praxí a s připravovanými novinkami a změnami.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, zejména v terénních službách a v osobní asistenci, management.

Školení je akreditováno u MPSV č A2018/0077-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2013

Péče o seniory v domácím prostředí

Lektor/Lektorka: 
Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel DS
Datum konání: 
19. května 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1500 Kč za osobu

Cíl: Seminář se zaměřuje na otázku efektivního propojení výkonu sociální služby v terénu (osobní asistence a pečovatelské služby) v domácím prostředí klienta, se zájmy rodiny uživatele.

Obsahem kurzu je jak navázat spolupráci s pečujícími osobami a být jim oporou v přípravě, realizaci péče, v úpravách domácího prostředí klienta, tak aby péče byla úspěšná a klient mohl zůstat doma co nejdéle; a další užitečné informace a odkazy, které ulehčí situaci jak pracovníkům soc.služby, tak i pečujícím osobám.

Cílová skupina: zaměstnanci terénních sociálních služeb, manažeři a koordinátoři terénních sociálních služeb.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2014

Reminiscence – vzpomínkové aktivity pro seniory

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá, vedoucí denního stacionáře
Datum konání: 
26. května 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Reminiscenční terapie „terapie vzpomínkou“ je cílená práce se vzpomínkami. Účastníci pochopí význam vzpomínkové terapie pro zvýšení kvality života seniorů a dostanou inspiraci a návody pro celou škálu vzpomínkových aktivit.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách a všichni, kdo pracují se seniory.

Školení je akreditováno u MPSV pod číslem A2018/0527-SP/PC.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2015

Obrana proti manipulaci

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová, lektorka a konzultantka
Datum konání: 
9. června 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí rozpoznávat manipulativní jednání a budou mu schopni čelit pomocí kontramanpulativních technik.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách i vedoucí pracovníci.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/1414-SP/PC/PP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2018