Aktuální nabídka

Problémové situace při poskytování terénních služeb

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
11. září 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí analyzovat často se vyskytující problémové situace a nalézat jejich nejvhodnější řešení s ohledem na klienty i na vlastní fyzické a psychické zdraví.

Ing. Kainráthová byla tvůrcem různých metodik pro ministerstvo v době koronavirové (COVID-19) krize. Pozornost bude proto věnována tomu, jak postupovat v mimořádných situacích a jak se připravit na možnost opakování nouzového stavu.

Cílová skupina: Pracovníci, kteří poskytují pečovatelskou službu a osobní asistenci i jejich nadřízení.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/0648-SP/PC/PP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2021

Obrana proti manipulaci

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová, lektorka a konzultantka
Datum konání: 
11. září 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí rozpoznávat manipulativní jednání a budou mu schopni čelit pomocí kontramanpulativních technik.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách i vedoucí pracovníci.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/1414-SP/PC/PP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2018

Specifika komunikace se seniory

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová, lektorka a konzultantka
Datum konání: 
18. září 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Na kurzu budou probrány změny v seniorském věku včetně panujících mýtů. Účastníci si ujasní, jaká specifika vyžaduje komunikace se seniory včetně seniorů se zdravotním postižením či s demencí a naučí se předcházet nedorozuměním.

Cílová skupina: Všichni pracovníci v sociálních službách.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2018/0631-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2017

Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
18. září 2020
Místo konání: 
Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 21, Olomouc
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát postupy při naplňování standardů kvality v pečovatelské službě a budou se dobře orientovat v pravidlech účtování úkonů. Seznámí se dobrou praxí a s připravovanými novinkami a změnami.

Ing. Kainráthová byla tvůrcem různých metodik pro ministerstvo v době koronavirové (COVID-19) krize. Pozornost bude proto věnována tomu, jak postupovat v mimořádných situacích a jak se připravit na možnost opakování nouzového stavu.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, zejména v terénních službách a v osobní asistenci, management.

Školení je akreditováno u MPSV č A2018/0077-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2013

Psychohygiena při práci s lidmi

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová, lektorka a konzultantka
Datum konání: 
22. září 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci pochopí důležitost psychohygieny při práci s lidmi a naučí se využívat techniky psychohygieny podle svého osobního stylu.

Cílová skupina: všichni, kdo pracují s lidmi.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/0419-SP/PC/PP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2016

Úvod do koučování - vedoucí týmu v sociálních službách v roli kouče

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc., trenér a konzultant managementu
Datum konání: 
2. října 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si vytvoří komplexní pohled na koučování a naučí se efektivně koučovat svůj tým. Koučování umožní motivovat a dále rozvíjet pracovníky a řídit jejich výkonnost. Cílovou kompetencí je prostřednictvím koučovacích rozhovorů zvýšit profesionální schopnosti jednotlivců a tím i výkonnost celého týmu.

Cílová skupina: Vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/1057-SP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2009

Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
20. října 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát postupy při naplňování standardů kvality v pečovatelské službě a budou se dobře orientovat v pravidlech účtování úkonů. Seznámí se dobrou praxí a s připravovanými novinkami a změnami.

Ing. Kainráthová byla tvůrcem různých metodik pro ministerstvo v době koronavirové (COVID-19) krize. Pozornost bude proto věnována tomu, jak postupovat v mimořádných situacích a jak se připravit na možnost opakování nouzového stavu.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, zejména v terénních službách a v osobní asistenci, management.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2018/0077-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2011

Role klíčového pracovníka v sociálních službách

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
3. listopadu 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát kompetence a roli klíčového pracovníka; porozumí provázanosti jednotlivých pojmů a souvislostí zejména se standardem kvality č. 5 – individuální plánování.

Cílová skupina: vedoucí pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci i pracovníci v přímé péči.

Školení je akreditováno u MPSV.č. A2018/0528-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2012