Aktuální nabídka

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních – odbornost 913 pro rok 2020

Lektor/Lektorka: 
Bc. Iva Boháčová, DiS. lektor APSS ČR, Markéta Horesh, metodik vykazování
Datum konání: 
29. září 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1500 Kč za osobu

Změny pro rok 2020!

Školení je určeno pro vedoucí a všeobecné sestry pověřené vykazováním odb. 913, pracovníky odpovědné za vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče (ředitelé, ekonomové)

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a seznámí se s možnými riziky a jejich eliminací. Naučí se správně vést dokumentaci dle platných zákonných norem. Pozornost bude věnována i vedení ošetřovatelské dokumentace a samotné dokumentace klienta.

OBSAZENO!

Kurz je obsazen. Máte-li o něj zájem, kontaktujte nás a my se pokusíme zajistit další termín.

Číslo akce: 
2025

Úvod do koučování - vedoucí týmu v sociálních službách v roli kouče

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc., trenér a konzultant managementu
Datum konání: 
2. října 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si vytvoří komplexní pohled na koučování a naučí se efektivně koučovat svůj tým. Koučování umožní motivovat a dále rozvíjet pracovníky a řídit jejich výkonnost. Cílovou kompetencí je prostřednictvím koučovacích rozhovorů zvýšit profesionální schopnosti jednotlivců a tím i výkonnost celého týmu.

Cílová skupina: Vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/1057-SP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2009

Reminiscence – vzpomínkové aktivity pro seniory

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá, vedoucí denního stacionáře
Datum konání: 
12. října 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Reminiscenční terapie „terapie vzpomínkou“ je cílená práce se vzpomínkami. Účastníci pochopí význam vzpomínkové terapie pro zvýšení kvality života seniorů a dostanou inspiraci a návody pro celou škálu vzpomínkových aktivit.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách a všichni, kdo pracují se seniory.

Školení je akreditováno u MPSV pod číslem A2018/0527-SP/PC.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2015

Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
20. října 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát postupy při naplňování standardů kvality v pečovatelské službě a budou se dobře orientovat v pravidlech účtování úkonů. Seznámí se dobrou praxí a s připravovanými novinkami a změnami.

Ing. Kainráthová byla tvůrcem různých metodik pro ministerstvo v době koronavirové (COVID-19) krize. Pozornost bude proto věnována tomu, jak postupovat v mimořádných situacích a jak se připravit na možnost opakování nouzového stavu.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, zejména v terénních službách a v osobní asistenci, management.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2018/0077-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2011

Péče o seniory v domácím prostředí

Lektor/Lektorka: 
Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel DS
Datum konání: 
23. října 2020
Místo konání: 
AIVD, Karlovo náměstí 14, Praha
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Seminář se zaměřuje na otázku efektivního propojení výkonu sociální služby v terénu (osobní asistence a pečovatelské služby) v domácím prostředí klienta se zájmy rodiny uživatele.
Obsahem kurzu je jak navázat spolupráci s pečujícími osobami a být jim oporou v přípravě, realizaci péče, v úpravách domácího prostředí klienta, tak aby péče byla úspěšná a klient mohl zůstat doma co nejdéle; a další užitečné informace a odkazy, které ulehčí situaci jak pracovníkům soc. služby, tak i pečujícím osobám.

Cílová skupina: zaměstnanci terénních sociálních služeb, manažeři a koordinátoři terénních sociálních služeb.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2014

Role klíčového pracovníka v sociálních službách

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
3. listopadu 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát kompetence a roli klíčového pracovníka; porozumí provázanosti jednotlivých pojmů a souvislostí zejména se standardem kvality č. 5 – individuální plánování.

Cílová skupina: vedoucí pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci i pracovníci v přímé péči.

Školení je akreditováno u MPSV.č. A2018/0528-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2012

Typologie klientů a zvládací strategie

Lektor/Lektorka: 
Bc. Alena Košťáková (dříve Reitmayerová), speciální pedagožka
Datum konání: 
20. listopadu 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Seznámit účastníky s typy problematických klientů a získat návody k zvládnutí klientů a náročných situací.

Cílová skupina: Všichni pracovníci v sociálních službách

Školení je akreditováno u MPSV číslo A2020/0465-SP/PC/PP/VP.
Akreditace u MPSV v rozsahu 6 hodin.

Zde klikněte pro přihlášení

Číslo akce: 
2022

Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
27 listopadu 2020
Místo konání: 
Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 21, Olomouc
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát postupy při naplňování standardů kvality v pečovatelské službě a budou se dobře orientovat v pravidlech účtování úkonů. Seznámí se dobrou praxí a s připravovanými novinkami a změnami.

Ing. Kainráthová byla tvůrcem různých metodik pro ministerstvo v době koronavirové (COVID-19) krize. Pozornost bude proto věnována tomu, jak postupovat v mimořádných situacích a jak se připravit na možnost opakování nouzového stavu.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, zejména v terénních službách a v osobní asistenci, management.

Školení je akreditováno u MPSV č A2018/0077-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2023