SDĚLENÍ

VZHLEDEM K PROBÍHAJÍCÍM OPATŘENÍM PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU SE NADCHÁZEJÍCÍ PLÁNOVANÉ KURZY RUŠÍ. PO ZKLIDNĚNÍ SITUACE VYHLÁSÍME NOVÉ TERMÍNY KONÁNÍ ODLOŽENÝCH KURZŮ. POKUD JSTE JIŽ NA NĚJAKÝ KURZ PŘIHLÁŠENI, JAKMILE BUDOU NÁHRADNÍ TERMÍNY ZNÁMÉ, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.

Aktuální nabídka

Specifika sociální komunikace se seniory

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová, lektorka a konzultantka
Datum konání: 
22. dubna 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Na kurzu budou probrány změny v seniorském věku včetně panujících mýtů. Účastníci si ujasní, jaká specifika vyžaduje komunikace se seniory včetně seniorů se zdravotním postižením či s demencí a naučí se předcházet nedorozuměním.

Cílová skupina: Všichni pracovníci v sociálních službách.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2018/0631-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2017

Role klíčového pracovníka v sociálních službách

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
28. dubna 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát kompetence a roli klíčového pracovníka; porozumí provázanosti jednotlivých pojmů a souvislostí zejména se standardem kvality č. 5 – individuální plánování.

Cílová skupina: vedoucí pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci i pracovníci v přímé péči.

Školení je akreditováno u MPSV.č. A2018/0528-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2012

Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
11. května 2020
Místo konání: 
Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 21, Olomouc
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát postupy při naplňování standardů kvality v pečovatelské službě a budou se dobře orientovat v pravidlech účtování úkonů. Seznámí se dobrou praxí a s připravovanými novinkami a změnami.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, zejména v terénních službách a v osobní asistenci, management.

Školení je akreditováno u MPSV č A2018/0077-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2013

Péče o seniory v domácím prostředí

Lektor/Lektorka: 
Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel DS
Datum konání: 
19. května 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1500 Kč za osobu

Cíl: Seminář se zaměřuje na otázku efektivního propojení výkonu sociální služby v terénu (osobní asistence a pečovatelské služby) v domácím prostředí klienta, se zájmy rodiny uživatele.

Obsahem kurzu je jak navázat spolupráci s pečujícími osobami a být jim oporou v přípravě, realizaci péče, v úpravách domácího prostředí klienta, tak aby péče byla úspěšná a klient mohl zůstat doma co nejdéle; a další užitečné informace a odkazy, které ulehčí situaci jak pracovníkům soc.služby, tak i pečujícím osobám.

Cílová skupina: zaměstnanci terénních sociálních služeb, manažeři a koordinátoři terénních sociálních služeb.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2014

Reminiscence – vzpomínkové aktivity pro seniory

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá, vedoucí denního stacionáře
Datum konání: 
26. května 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Reminiscenční terapie „terapie vzpomínkou“ je cílená práce se vzpomínkami. Účastníci pochopí význam vzpomínkové terapie pro zvýšení kvality života seniorů a dostanou inspiraci a návody pro celou škálu vzpomínkových aktivit.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách a všichni, kdo pracují se seniory.

Školení je akreditováno u MPSV pod číslem A2018/0527-SP/PC.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2015

Obrana proti manipulaci

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová, lektorka a konzultantka
Datum konání: 
9. června 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí rozpoznávat manipulativní jednání a budou mu schopni čelit pomocí kontramanpulativních technik.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách i vedoucí pracovníci.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/1414-SP/PC/PP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2018