Aktuální nabídka

Efektivní řízení času aneb není čas ztrácet čas

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, trenér a konzultant managementu
Datum konání: 
29. října 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si osvojí postupy jak dostat čas pod kontrolu a budou schopni si připravit svůj akční plán seberozvoje.

Školení je akreditováno u MPSV 2016/0974-PC/SP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1937

Role klíčového pracovníka v sociálních službách

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
31. října 2019
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát kompetence a roli klíčového pracovníka; porozumí provázanosti jednotlivých pojmů a souvislostí zejména se standardem kvality č. 5 – individuální plánování.

Akreditace u MPSV A2018/0528-SP/PC/VP. Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1936

Problémové situace při poskytování terénních služeb

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová
Datum konání: 
12. listopadu 2019
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí charakterizovat a analyzovat často se vyskytující problémové situace a nalézat jejich nejvhodnější řešení s ohledem na klienty i na vlastní fyzické a psychické zdraví. Důraz bude kladen na pravidla účtování úkonů.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/0648-SP/PC/PP/VP.

Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1943

Efektivní řízení času aneb není čas ztrácet čas

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc., trenér a konzultant managementu
Datum konání: 
14. listopadu 2019
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si osvojí postupy jak dostat čas pod kontrolu a budou schopni si připravit svůj akční plán seberozvoje.

Školení je akreditováno u MPSV 2016/0974-PC/SP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1938

Psychohygiena při práci s lidmi

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová
Datum konání: 
26. listopadu 2019
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1540 Kč za osobu

Cíl:Účastníci pochopí důležitost psychohygieny při práci s lidmi a naučí se využívat techniky psychohygieny podle osobního stylu.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/0419-SP/PC/PP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1939

Problémové situace při poskytování terénních služeb

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová
Datum konání: 
6. prosince 2019
Místo konání: 
SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí charakterizovat a analyzovat často se vyskytující problémové situace a nalézat jejich nejvhodnější řešení s ohledem na klienty i na vlastní fyzické a psychické zdraví.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/0648-SP/PC/PP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1945