Aktuální nabídka

Ochrana práv osob v kontextu sociálních služeb

Lektor/Lektorka: 
Ing. Jan Sembdner, Bc.
Datum konání: 
28. ledna 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí se identifikovat situace, ve kterých může dojít k porušení práv osob a tyto situace řešit.

Cílová skupina: Management a další pracovníci v sociálních službách.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0027-PC/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2001

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních – odbornost 913 pro rok 2020

Lektor/Lektorka: 
Bc. Iva Boháčová, DiS. lektor APSS ČR, Markéta Horesh, metodik vykazování
Datum konání: 
3. února 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1500 Kč za osobu

Změny pro rok 2020!

Školení je určeno pro vedoucí a všeobecné sestry pověřené vykazováním odb. 913, pracovníky odpovědné za vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče (ředitelé, ekonomové)

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a seznámí se s možnými riziky a jejich eliminací. Naučí se správně vést dokumentaci dle platných zákonných norem. Pozornost bude věnována i vedení ošetřovatelské dokumentace a samotné dokumentace klienta.

Zde klikněte pro přihlášení  

Číslo akce: 
2002

Úvod do koučování - vedoucí týmu v sociálních službách v roli kouče

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc., trenér a konzultant managementu
Datum konání: 
4. února 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si vytvoří komplexní pohled na koučování a naučí se efektivně koučovat svůj tým. Koučování umožní motivovat a dále rozvíjet pracovníky a řídit jejich výkonnost. Cílovou kompetencí je prostřednictvím koučovacích rozhovorů zvýšit profesionální schopnosti jednotlivců a tím i výkonnost celého týmu.

Cílová skupina: Vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/1057-SP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2003

Problémové situace při poskytování terénních služeb

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
14. února 2020
Místo konání: 
SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí charakterizovat a analyzovat často se vyskytující problémové situace a nalézat jejich nejvhodnější řešení s ohledem na klienty i na vlastní fyzické a psychické zdraví.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/0648-SP/PC/PP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2004

Personální a organizační zajištění sociální služby - SQ9 a 10

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
18. února 2020
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou umět vytvořit organizační strukturu poskytovatele sociální služby a podmínky pro profesní rozvoj zaměstnanců. Budou dobře připraveni na inspekci v oblasti personálních standardů.

Cílová skupina: Management, personalisté, vrchní a staniční sestry.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0822-SP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2005

Individuální plánování průběhu sociální služby – zkušenosti a poznatky z praxe

Lektor/Lektorka: 
Ing. Jan Sembdner, Bc.
Datum konání: 
25. února 2020
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se ujasní, jaké zvolit postupy při individuálním plánování podle různých typů uživatelů.

Cílová skupina: Management, sociální pracovníci a pracovníci v soc. službách.

Akreditace MPSV pod č. A2018/0529-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2006

Individuální plánování průběhu sociální služby – zkušenosti a poznatky z praxe

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
3. března 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2 - Vinohrady
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se ujasní, jaké zvolit postupy při individuálním plánování podle různých typů uživatelů.

Cílová skupina: Management, sociální pracovníci a pracovníci v soc. službách.

Akreditace MPSV pod č. A2018/0529-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2007

Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá, vedoucího denního stacionáře
Datum konání: 
10. března 2020
Místo konání: 
Kancelář AIVD, Karlovo náměstí 14, Praha 2
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si rozšíří znalostí z oblasti kognitivní psychologie a osvojí si dovednosti v oblasti trénování paměti.

Cílová skupina: všichni pracovníci zařízení sociálně péče, kteří pracují se seniory.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0356-PC/SP/PP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2008

Úvod do koučování - vedoucí týmu v sociálních službách v roli kouče

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc., trenér a konzultant managementu
Datum konání: 
17. března 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si vytvoří komplexní pohled na koučování a naučí se efektivně koučovat svůj tým. Koučování umožní motivovat a dále rozvíjet pracovníky a řídit jejich výkonnost. Cílovou kompetencí je prostřednictvím koučovacích rozhovorů zvýšit profesionální schopnosti jednotlivců a tím i výkonnost celého týmu.

Cílová skupina: Vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/1057-SP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2009

Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencí

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá, vedoucího denního stacionáře
Datum konání: 
24. března 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si rozšíří znalostí z oblasti kognitivní psychologie a osvojí si dovednosti v oblasti trénování paměti.

Cílová skupina: všichni pracovníci zařízení sociálně péče, kteří pracují se seniory.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0356-PC/SP/PP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2010

Typologie klientů a zvládací strategie

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová, konzultantka a lektorka
Datum konání: 
31. března 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Rozpoznat jednotlivé typy klientů a podle toho zvolit vhodný přístup. Díky tomu se účastníci naučí lépe obstát v náročných situacích při práci s lidmi.

Cílová skupina: Všichni pracovníci v sociálních službách

Školení je akreditováno u MPSV.
Akreditace u MPSV v rozsahu 6 hodin.

Max. počet účastníků: 20 osob

Zde klikněte pro přihlášení

Číslo akce: 
2016

Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
7. dubna 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát postupy při naplňování standardů kvality v pečovatelské službě a budou se dobře orientovat v pravidlech účtování úkonů. Seznámí se dobrou praxí a s připravovanými novinkami a změnami.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, zejména v terénních službách a v osobní asistenci, management.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2018/0077-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2011

Role klíčového pracovníka v sociálních službách

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
28. dubna 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát kompetence a roli klíčového pracovníka; porozumí provázanosti jednotlivých pojmů a souvislostí zejména se standardem kvality č. 5 – individuální plánování.

Cílová skupina: vedoucí pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci i pracovníci v přímé péči.

Školení je akreditováno u MPSV.č. A2018/0528-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2012

Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
11. května 2020
Místo konání: 
Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 21, Olomouc
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát postupy při naplňování standardů kvality v pečovatelské službě a budou se dobře orientovat v pravidlech účtování úkonů. Seznámí se dobrou praxí a s připravovanými novinkami a změnami.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, zejména v terénních službách a v osobní asistenci, management.

Školení je akreditováno u MPSV č A2018/0077-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2013

Reminiscence – vzpomínkové aktivity pro seniory

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá, vedoucí denního stacionáře
Datum konání: 
26. května 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Reminiscenční terapie „terapie vzpomínkou“ je cílená práce se vzpomínkami. Účastníci pochopí význam vzpomínkové terapie pro zvýšení kvality života seniorů a dostanou inspiraci a návody pro celou škálu vzpomínkových aktivit.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách a všichni, kdo pracují se seniory.

Školení je akreditováno u MPSV pod číslem A2018/0527-SP/PC.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2015