SDĚLENÍ

VZHLEDEM K PROBÍHAJÍCÍM OPATŘENÍM PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU SE NADCHÁZEJÍCÍ PLÁNOVANÉ KURZY RUŠÍ. PO ZKLIDNĚNÍ SITUACE VYHLÁSÍME NOVÉ TERMÍNY KONÁNÍ ODLOŽENÝCH KURZŮ. POKUD JSTE JIŽ NA NĚJAKÝ KURZ PŘIHLÁŠENI, JAKMILE BUDOU NÁHRADNÍ TERMÍNY ZNÁMÉ, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.

Školení na zakázku

Pro vaše zaměstnance můžeme u vás uspořádat akreditovaná školení v rozsahu 6 - 8 hod., za výhodnou cenu, v termínu dle domluvy:

Měkké dovednosti:

 • Syndrom vyhoření a jeho prevence
 • Asertivní jednání a chování v praxi
 • Psychohygiena při práci s lidmi
 • Prevence a řešení nezdravých jevů v pracovních týmech (Mobing)

Zdravotnická problematika:

 • První pomoc a neodkladná resuscitace
 • Péče o diabetika v dom. i ústavní péči
 • Pravidla hygieny při infekčních onemocněních a pedikúře
 • Nejčastější zdravotní problémy seniorů
 • Pravidla hygieny při rozvozu obědů
 • Stravování a výživa seniorů

Manažerské dovednosti:

 • Efektivní řízení času
 • Management v sociálních službách
 • Hodnocení pracovníků

Standardy kvality:

 • Standardy kvality – smysl a cíl
 • Příprava na inspekci
 • Procedurální standardy SQ 1-8
 • Personální a organizační zajištění sociální služby – SQ 9 - 10
 • Provozní standardy – SQ 11-15
 • Ochrana práv klientů – SQ 2
 • Dokumentace a smlouvy – SQ 4-6
 • Individuální plánování – SQ 5
 • Role klíčového pracovníka
 • Standardy kvality v pečovatelské službě
 • Pravidla šetrné sebeochrany a restriktivní opatření v sociální službách

Práce se seniory

 • Cvičení paměti
 • Psychiatrické minimum se zřetelem na vyšší věk
 • Aktivizační techniky
 • Pohybové aktivity