Ochrana osobních údajů

VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍ EPIDEMIOLOGICKÉ A LEGISLATIVNÍ SITUACI JSOU VŠECHNY KURZY ODLOŽENY. USKUTEČNÍ SE V NÁHRADNÍM TERMÍNU, AŽ TO SITUACE DOVOLÍ.

Dovolujeme si vás informovat, že souladu s nařízením GDPR zpracováváme osobní data na základě požadavků MPSV a ČAS o vydávání osvědčení o absolvování akreditovaných či garantovaných kurzů. Prohlašujeme, že nikomu dalšímu Vaše údaje neposkytujeme a že jsme přijali technická a organizační opatření, která zamezí jejich zcizení a zneužití.