Problémové situace při poskytování terénních služeb

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová
Datum konání: 
17. září 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1932

Cíl: Účastníci se naučí charakterizovat a analyzovat často se vyskytující problémové situace a nalézat jejich nejvhodnější řešení s ohledem na klienty i na vlastní fyzické a psychické zdraví.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0878-PC/SP/VP/PP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení

Obsah školení:

 • úvod do problematiky, legislativa
 • vnitřní pravidla organizace
 • podpora pracovníků vedením
 • komunikace s klientem a rodinou
 • problémoví klienti
 • obtíže tvorby IP s klienty terénní služby
 • nejčastější problémové situace
 • zdravotní rizika a sebeochrana
 • mlčenlivost versus zodpovědnost
 • plánované změny zákona o sociálních službách
 • opatření k zajištění osobních údajů (GDPR)
 • příklady dobré praxe
 • zodpovídání dotazů, diskuze

Časový rozvrh:
8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 14:00 výuka včetně dvou přestávek

Místo konání:
Učebna
Marianeum,
Máchova 7,
Praha 2

Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.