Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních – odbornost 913 pro rok 2020

Lektor/Lektorka: 
Bc. Iva Boháčová, DiS. lektor APSS ČR, Markéta Horesh, metodik vykazování
Datum konání: 
29. září 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1500 Kč za osobu
Číslo akce: 
2025

Změny pro rok 2020!

Školení je určeno pro vedoucí a všeobecné sestry pověřené vykazováním odb. 913, pracovníky odpovědné za vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče (ředitelé, ekonomové)

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a seznámí se s možnými riziky a jejich eliminací. Naučí se správně vést dokumentaci dle platných zákonných norem. Pozornost bude věnována i vedení ošetřovatelské dokumentace a samotné dokumentace klienta.

OBSAZENO!

Kurz je obsazen. Máte-li o něj zájem, kontaktujte nás a my se pokusíme zajistit další termín.

Obsah školení:

 • vyhláška č. 268/2019 Sb.MZ ČR platná pro rok 2020
 • metodika pořizování a předávání dokladů VZP ČR
 • vyhláška č. 134/1998 Sb
 • kontrolní činnost, vzájemná práva a povinnosti, kompetence
  zdravotnická dokumentace, její obsah a vedení a požadavky – vyhláška č. 98/2012
 • ORP a jeho vyplňování při dodržení legislativních povinností
 • předpoklad vývoje odbornosti 913 na další období
 • úhrada poskytnuté péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
 • ošetřovatelský plán, dokumentace klienta, de-kurz, vykazování na ZP
 • spolupráce s ošetřujícím PLD a se ZP
 • registrační listy a jejich dostupnost a směrodatnost dle právní úpravy
 • změna názvu odbornosti 913
 • nové výkony a výkony pro praktické sestry, bonifikační výkony, bonifikace VZP
 • uznání praktické sestry jako S2, nutné počty zdravotnického personálu v návaznosti na poskytovanou péči – personální vybavení
 • zodpovídání dotazů, diskuze

Doporučení pro účastníky: Vezměte s sebou na školení Vaše průběžné informace k vykazování PZSS na zdravotní pojišťovny za rok 2018 i 2019 dle vykázaných bodů a URČ, nebo vzor zápisu zdravotnické dokumentace bez identifikace klienta.

Metody výuky:
výklad – přednáška
příklady nejčastějších chyb
příklady jednotlivých situací k vyúčtování a vedení dokumentace
orientace v systému financování odbornosti 913 zdravotními pojišťovnami
průběžné odpovědi na dotazy a průběžná diskuze
praktické ověření nabytých poznatků formou testu

Časový rozvrh:
8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 14:00 výuka včetně dvou přestávek

Místo konání:
Učebna
Marianeum,
Máchova 7,
Praha 2

Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.