Jump to Navigation

Personální a organizační zajištění sociální služby - SQ 9 a 10

Lektor/Lektorka: 
Ing. Bc. Jan Sembdner
Datum konání: 
22. ledna 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1 490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1901

Cíl: Účastníci budou umět vytvořit organizační strukturu poskytovatele sociální služby a podmínky pro profesní rozvoj zaměstnanců. Budou dobře připraveni na inspekci v oblasti personálních standardů.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0822-SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení

Obsah školení:

 • klíčové pojmy, vztahy mezi personálními standardy a dalšími SQ
 • právní předpisy z oblasti personálních SQ
 • personální zajištění dle návrhu novely
 • vládní nařízení 564
 • organizační struktura, kompetence a odpovědnost
 • individuální vzdělávací plány, vzdělávací plán organizace
 • vnitřní pravidla, předávání informací
 • příjímání a zaškolování nových zaměstnanců
 • hodnocení zaměstnanců, motivace
 • informační systémy, odměňování
 • závěr, shrnutí, konzultace, dotazy

Časový rozvrh:

8:30 – 9:00 prezence účastníků

9:00 – 14:00 výuka včetně dvou přestávek


Místo konání:
Učebna
Marianeum,
Máchova 7,
Praha 2

Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.
Seminar | by Dr. Radut