Úvod do koučování - vedoucí týmu v sociálních službách v roli kouče

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc., trenér a konzultant managementu
Datum konání: 
2. října 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1600 Kč za osobu
Číslo akce: 
2009

Cíl: Účastníci si vytvoří komplexní pohled na koučování a naučí se efektivně koučovat svůj tým. Koučování umožní motivovat a dále rozvíjet pracovníky a řídit jejich výkonnost. Cílovou kompetencí je prostřednictvím koučovacích rozhovorů zvýšit profesionální schopnosti jednotlivců a tím i výkonnost celého týmu.

Cílová skupina: Vedoucí pracovníci na všech úrovních řízení.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/1057-SP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení

Obsah školení:

  • vztah výcviku, koučování a vedení
  • úloha vedoucího v roli kouče
  • požadavky na osobnost vedoucího jako kouče
  • postup koučování – GROW
  • otázky ke stanovení cílů
  • vnitřní a vnější bariéry koučování a jak je překonat

Časový rozvrh:
8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 15:00 výuka včetně dvou přestávek

Místo konání:
EA Business Hotel
Havlíčkova 28
Jihlava

Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.