Přihláška na vzdělávací akci 2202

Těšíme se na Vaši účast na naší vzdělávací akci!

Přihláška na vzdělávací akci
Závazně přihlašujeme:

Informace o platbě

Po přijetí přihlášky vám bude zaslána zálohová faktura. Prosíme vyplňte níže uvedené fakturační údaje, na jejichž základě bude faktura vystavena. Datum splatnosti poplatku za školení je týden před konáním akce. Výjimečně je možná platba v hotovosti na místě.

Informace o vysílající organizaci
Souhlasím se zpracováním osobních dat. V souladu s nařízením GDPR zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu. Prohlašujeme, že nikomu dalšímu Vaše údaje neposkytujeme a že jsme přijali technická a organizační opatření, která zamezí jejich zcizení a zneužití. Více informací najdete na našich stránkách v odstavci Ochrana osobních údajů.