Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních – odbornost 913 pro rok 2019

Lektor/Lektorka: 
Bc. Iva Boháčová, DiS. lektor APSS ČR, Markéta Horesh, metodik vykazování
Datum konání: 
26. září 2019
Místo konání: 
SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1941

Změny pro rok 2019!

Školení je určeno pro vedoucí a všeobecné sestry pověřené vykazováním odb. 913, pracovníky odpovědné za vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče (ředitelé, ekonomové)

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a seznámí se s možnými riziky a jejich eliminací. Naučí se správně vést dokumentaci dle platných zákonných norem. Pozornost bude věnována i vedení ošetřovatelské dokumentace a samotné dokumentace klienta.
Účastníci obdrží textové materiály včetně tabulek s úhradami.

Školení je garantováno u ČAS pro všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníky.

Zde klikněte pro přihlášení  

Obsah školení:

 • vyhláška č. 201/2018 Sb.MZ ČR platná pro rok 2019
 • metodika pořizování a předávání dokladů VZP ČR
 • vyhláška č. 134/1998 Sb
 • kontrolní činnost, vzájemná práva a povinnosti, kompetence
  zdravotnická dokumentace, její obsah a vedení a požadavky – vyhláška č. 98/2012
 • ORP a jeho vyplňování při dodržení legislativních povinností
 • předpoklad vývoje odbornosti 913 na další období
 • úhrada poskytnuté péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, bonifikace VZP, výkon 06648
 • ošetřovatelský plán, dokumentace klienta, de-kurz, vykazování na ZP
 • spolupráce s ošetřujícím PLD a se ZP
 • registrační listy a jejich dostupnost a směrodatnost dle právní úpravy
 • uznání praktické sestry jako S2, nutné počty zdravotnického personálu v návaznosti na poskytovanou péči – personální vybavení
 • zodpovídání dotazů, diskuze

Doporučení pro účastníky: Vezměte s sebou na školení Vaše průběžné informace k vykazování PZSS na zdravotní pojišťovny za rok 2017 i 2018 dle vykázaných bodů a URČ, nebo vzor zápisu zdravotnické dokumentace bez identifikace klienta.

Metody výuky:
výklad – přednáška
příklady nejčastějších chyb
příklady jednotlivých situací k vyúčtování a vedení dokumentace
orientace v systému financování odbornosti 913 zdravotními pojišťovnami
průběžné odpovědi na dotazy a průběžná diskuze
praktické ověření nabytých poznatků formou testu

Časový rozvrh:
8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 14:00 výuka včetně dvou přestávek

Místo konání:
SŠ Polytechnická

Nerudova 59

České Budějovice


Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.