Jump to Navigation

Ochrana práv osob v kontextu sociálních služeb

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jana Kincová Křížková
Datum konání: 
15. března 2019
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1911

Cíl: Účastníci se naučí identifikovat situace, ve kterých může dojít k porušení práv osob a tyto situace řešit.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0027-PC_/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení

Obsah školení:

  • práva osob a jejich ochrana z hlediska poskytovatelů sociálních služeb
  • práce s uživateli s rizikovým chováním
  • identifikace situací, které mohou vézt k porušení práv osob
  • identifikace situací, ve kterých mohou nastat situace střetů zájmů mezi zájmy uživatelů a poskytovatelů služby
  • opatření omezující pohyb osob
  • požadavky na poskytovatele sociálních služeb z hlediska inspekce kvality
  • diskuze, zodpovídání dotazů

Časový rozvrh:

8:30 – 9:00 prezence účastníků

9:00 – 14:00 výuka včetně dvou přestávek


Místo konání:
přednáškový salonek
Business hotel
Havlíčkova 28
Jihlava

Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.Seminar | by Dr. Radut