Problémové situace při poskytování terénních služeb

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
14. února 2020
Místo konání: 
SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice
Cena: 
1600 Kč za osobu
Číslo akce: 
2004

Cíl: Účastníci se naučí charakterizovat a analyzovat často se vyskytující problémové situace a nalézat jejich nejvhodnější řešení s ohledem na klienty i na vlastní fyzické a psychické zdraví.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/0648-SP/PC/PP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení

Obsah školení:

 • úvod do problematiky, legislativa
 • vnitřní pravidla organizace
 • podpora pracovníků vedením
 • komunikace s klientem a rodinou
 • problémoví klienti
 • obtíže tvorby IP s klienty terén.služby
 • nejčastější problémové situace
 • zdravotní rizika a sebeochrana
 • mlčenlivost versus zodpovědnost
 • plánované změny zákona o sociálních službách
 • opatření k zajištění osobních údajů (GDPR)
 • příklady dobré praxe
 • zodpovídání dotazů, diskuze

Časový rozvrh:
8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 14:00 výuka včetně dvou přestávek

Místo konání:
SŠ Polytechnická

Nerudova 59

České Budějovice

Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.