Příprava na inspekci v sociálních službách a opatření po inspekci

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
2. října 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1934

Cíl: Účastníci se naučí, na co se zaměřuje inspekce u jednotlivých standardů, jak se na inspekci dobře připravit a jak postupovat po inspekci.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2017/0287-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení

Obsah školení:

  • inspekce kvality v pojetí zákona 108/2006 Sb., o soc. služ. a zákona č. 552/1990 Sb., o státní kontrole
  • vyhláška 505/2006 Sb. vč. novel
  • vnitřní předpisy poskytovatelů
  • jak vyhovět inspekci z formálně-administrativního hlediska
  • jak připravit pracovníky na inspekci
  • dosavadní zkušenosti s inspekcemi
  • poinspekční fáze – zpráva o výsledku
  • podání námitek a rozhodnutí o nich
  • posouzení odstranění nedostatků inspekčním týmem
  • diskuse, odpovědi na dotazy, konzultace

Časový rozvrh:

8:30 – 9:00 prezence účastníků

9:00 – 14:00 výuka včetně dvou přestávek


Místo konání:
Učebna
Marianeum,
Máchova 7,
Praha 2

Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.