Jump to Navigation

Management sociálních služeb - úvod do problematiky

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc., konzultant managementu
Datum konání: 
29. ledna 2019
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1903

Cíl: Účastníci si ujasní specifické problémy řízení organizace poskytující sociální služby. Pochopí význam jasného definování poslání, vize a cílů organizace. Naučí se některým praktickým způsobům motivování zaměstnanců, budování firemní kultury a image. Identifikují se s takovým stylem řízení, který jim umožní nejlépe využít osobní potenciál.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0058-VP.


Zde klikněte pro přihlášení

Obsah školení:

  • úvod do problematiky, základní pojmy (objasnění základních pojmů a principů managementu)
  • specifika řízení organizace poskytující sociální služby
  • formulace vize a cíle organizace
  • různé styly vedení a poskytování a přijímání zpětné vazby
  • nejčastější chyby vedoucích pracovníků
  • role manažera při budování týmů, hodnocení podřízených
  • eliminace negativních jevů na pracovišti – šikana apod.
  • praktické nástroje motivace zaměstnanců
  • příklady z praxe
  • shrnutí látky

Časový rozvrh:

8:30 – 9:00 prezence účastníků

9:00 – 14:00 výuka včetně dvou přestávekMísto konání:

EA Business Hotel
Havlíčkova 28
Jihlava


Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.Seminar | by Dr. Radut