Role klíčového pracovníka v sociálních službách

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
3. listopadu 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1550 Kč za osobu
Číslo akce: 
2012

Cíl: Účastníci budou znát kompetence a roli klíčového pracovníka; porozumí provázanosti jednotlivých pojmů a souvislostí zejména se standardem kvality č. 5 – individuální plánování.

Cílová skupina: vedoucí pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci i pracovníci v přímé péči.

Školení je akreditováno u MPSV.č. A2018/0528-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení

Obsah školení:

  • osobnostní předpoklady pro roli klíčového pracovníka
  • kompetence, zapojení v týmu
  • spolupráce s klientem, rodinou, opatrovníkem, institucemi
  • ideální popis práce klíč. pracovníka
  • úloha klíčového pracovníka při tvorbě individuálního plánu
  • vedení dokumentace
  • monitorování služby
  • příklady z praxe
  • shrnutí, zodpovídání dotazů

Časový rozvrh:
8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 14:00 výuka včetně dvou přestávek

Místo konání:
Marianeum,
Máchova 7,
Praha 2

Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.