Typologie klientů a zvládací strategie

Lektor/Lektorka: 
Bc. Alena Košťáková (dříve Reitmayerová), speciální pedagožka
Datum konání: 
20. listopadu 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1550 Kč za osobu
Číslo akce: 
2022

Cíl: Seznámit účastníky s typy problematických klientů a získat návody k zvládnutí klientů a náročných situací.

Cílová skupina: Všichni pracovníci v sociálních službách

Školení je akreditováno u MPSV číslo A2020/0465-SP/PC/PP/VP.
Akreditace u MPSV v rozsahu 6 hodin.

Zde klikněte pro přihlášení

Obsah školení:

  • rozdělení klientů (mlčící klient, manipulativní klient, nedobrovolný klient, agresivní klient, depresivní klient)
  • charakteristika jednotlivých typů
  • techniky ke zvládnutí situace
  • podpora klienta v krizové situaci
  • nalezení a následné předcházení krizovým situacím
  • rozbor konkrétních situací
  • diskuze, zodpovídání otázek


Časový rozvrh:

8:30 – 9:00 prezence účastníků

9:00 – 14:00 výuka včetně dvou přestávekMísto konání:

Učebna

Marianeum

Máchova 7

Praha 2


Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.