Cvičení paměti u seniorů

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá, vedoucího denního stacionáře
Datum konání: 
10. března 2020
Místo konání: 
Kancelář AIVD, Karlovo náměstí 14, Praha 2
Cena: 
1550 Kč za osobu
Číslo akce: 
2008

Cíl: Účastníci si rozšíří znalostí z oblasti kognitivní psychologie a osvojí si dovednosti v oblasti trénování paměti.

Cílová skupina: všichni pracovníci zařízení sociálně péče, kteří pracují se seniory.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0356-PC/SP/PP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení

Obsah školení:

  • úvod do anatomie a fyziologie mozku, podstata paměti, výživa mozku
  • kognitivní funkce, paměť a její druhy
  • změny v oblasti psychiky a kognice v důsledku stárnutí a při různých onemocněních mozku
  • vyšetření kognitivních funkcí, testy
  • některé paměťové techniky – mnemotechniky, nácvik v praxi
  • jak trénovat paměť u běžné populace a u lidí s demen. a dalšími poruchami
  • diskuse, zodpovídání dotazů

Časový rozvrh:
8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 14:00 výuka včetně dvou přestávek

Místo konání:
Kancelář AIVD,
Karlovo náměstí 14,
Praha 2

Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.