Cvičení paměti u seniorů

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá, vedoucího denního stacionáře
Datum konání: 
24. března 2020
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1550 Kč za osobu
Číslo akce: 
2010

Cíl: Účastníci si rozšíří znalostí z oblasti kognitivní psychologie a osvojí si dovednosti v oblasti trénování paměti.

Cílová skupina: všichni pracovníci zařízení sociálně péče, kteří pracují se seniory.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0356-PC/SP/PP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení

Obsah školení:

  • úvod do anatomie a fyziologie mozku, podstata paměti, výživa mozku
  • kognitivní funkce, paměť a její druhy
  • změny v oblasti psychiky a kognice v důsledku stárnutí a při různých onemocněních mozku
  • vyšetření kognitivních funkcí, testy
  • některé paměťové techniky – mnemotechniky, nácvik v praxi
  • jak trénovat paměť u běžné populace a u lidí s demencí a dalšími poruchami
  • diskuse, zodpovídání dotazů

Časový rozvrh:

8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 14:00 výuka včetně dvou přestávek


Místo konání:
EA Business hotel
Havlíčkova 28

Jihlava

Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.