Efektivní řízení času aneb není čas ztrácet čas

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc., trenér a konzultant managementu
Datum konání: 
14. listopadu 2019
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1938

Cíl: Účastníci si osvojí postupy jak dostat čas pod kontrolu a budou schopni si připravit svůj akční plán seberozvoje.

Školení je akreditováno u MPSV 2016/0974-PC/SP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení

Obsah školení:

 • čas a stanovování životních cílů
 • Eisenhowerův princip
 • příklady stanovení priorit
 • projekty seberozvoje
 • výhody delegování nejen pro čas
 • nedelegovatelné úkoly
 • čas a telefonování + přívaly e-mailů
 • setření časem při týmové práci, zvládání konfliktů, uzavírání dohod
 • diáře a uspořádání písemností
 • umění říci NE
 • cestování, porady, konverzace
 • umění odpočívat a péče o své zdraví
 • moji zloději času

Časový rozvrh:
8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 14:00 výuka včetně dvou přestávek

Místo konání:
přednáškový salonek
EA Business hotel
Havlíčkova 28
Jihlava

Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.