Jump to Navigation

Asertivita v praxi

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová
Datum konání: 
24. ledna 2019
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1902

Cíl: Účastníci si zvýší sebevědomí, uvědomí si svou cenu, budou otevřenější a vyrovnanější a budou mít pozitivnější přístup k sobě i ke svému okolí.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0330-PC/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení

Obsah školení:

  • asertivita jako životní postoj a ucelený komunikační styl
  • čtyři varianty chování – pasivita, agresivita, manipulace, asertivita
  • co s manipulátory?
  • zásady asertivní komunikace
  • asertivní „desatero“
  • asertivní techniky v praxi – dílna asertivity
  • závěr, shrnutí, zodpovídání dotazů

Časový rozvrh:
8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 14:00 výuka včetně dvou přestávek

Místo konání:
EA Business Hotel
Havlíčkova 28
Jihlava

Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.Seminar | by Dr. Radut